Usługi Diagnostyczne Pojazdów Bogdan Zarzyczny
Strona główna


Warsztat


Zbieżność/Geometria zawieszenia:

Pomiary eksploatacyjne geometrii, również kół nietypowych z ustaleniem danych geometrii i regulacj±.
Sprawdzanie i regulacja geometrii kół samochodu.
Wymiana, komputerowe wyważanie kół i naprawa ogumienia.

Regularna kontrola zbieżno¶ci kół jest niezwykle istotna dla poprawienia bezpieczeństwa jazdy, sterowalno¶ci samochodu oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia niektórych elementów pojazdu, głównie ogumienia. Zim±, gdy nawierzchnię dróg pokrywa błoto i ¶nieg, nie jeste¶my w stanie ocenić dobrze jej stanu, przez co często podczas jazdy samochodem natrafiamy na dziury b±dĽ ¶lizgamy oponami po brzegach krawężników co prowadzi do rozregulowania zbieżno¶ci kół. W rezultacie obniża się stabilno¶ć pojazdu i dochodzi do przyspieszonego zużywania się ogumienia (tzw. ¶cięte gumy). Z tych też powodów, zalecamy coroczn± kontrolę stanu k±tów zawieszenia kół, najlepiej zaraz przed rozpoczęciem się sezonu letniego.