Usługi Diagnostyczne Pojazdów Bogdan Zarzyczny
Strona główna


Warsztat


Napełnianie klimatyzacji:

Wykonanie przegl±du i konserwacji klimatyzacji samochodowej, uzupełnianie czynnika chłodz±cego oraz odgrzybianie instalacji klimatyzuj±cej. Usługa obejmuje opróżnienie układu z czynnika chłodz±cego, wykonanie kontroli szczelno¶ci układu oraz napełnienie układu klimatyzuj±cego odpowiedni± ilo¶ci± chłodziwa. Wielk± zalet± regularnej konserwacji systemu klimatyzacji przy pomocy profesjonalnego urz±dzenia przeznaczonego do takowych zabiegów jest przedłużenie jej żywotno¶ci przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej możliwej wydajno¶ci. Ponadto, korzystaj±c z usług profesjonalnego sprzętu klient otrzymuje pewno¶ć wykonania wysokiej jako¶ciowo usługi. Dlatego, zalecamy wykonywanie przegl±dów klimatyzacji co najmniej co dwa lata.


Automatyczne urz±dzenie do obsługi układów klimatyzacji samochodowych AC 550 PRO

  • najnowszy model agregatu do obsługi samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
  • pojemna 20 kg butla pozwalaj±ca na obsługę klimatyzacji w autobusach
  • najlepsze osuszenie układu dzięki wysokiej wydajno¶ci pompy próżniowej
  • programowany czas wytwarzania próżni
  • najkrótszy czas oczyszczania dzięki wielokrotnej filtracji czynnika
  • funkcje automatycznego opróżniania, testu szczelno¶ci i napełniania
  • baza danych z danymi o pojazdach, z możliwo¶ci± wprowadzania własnych danych
  • czytelny 4 wierszowy 80 znakowy wy¶wietlacz i intuicyjny panel sterowania
  • komunikaty dla obsługi w języku polskim oraz 17 innych językach

Urz±dzenie pozwala profesjonalnie obsłużyć nie tylko małe układy w samochodach osobowych i dostawczych, lecz także w takich pojazdach jak np. autobusy, gdzie układy klimatyzacji s± większe i bardziej rozbudowane i wymagaj± do obsługi urz±dzeń o wyższych parametrach.

Producentem urz±dzenia jest firma Tecnotest należ±ca do ¶wiatowego lidera w produkcji urz±dzeń do obsługi klimatyzacji, amerykańskiego koncernu SPX Robinair.