Usługi Diagnostyczne Pojazdów Bogdan Zarzyczny
Strona główna

Stacja Paliw

Stacja paliw oferuje następuj±ce rodzaje paliw:

PB95

Benzyna bezołowiowa Pb95. Popularne paliwo w większo¶ci samochodów osobowych.

LPG

Paliwo gazowe ( mieszanina propanu i butanu tzw. autogaz ). Polecamy wysokiej jako¶ci paliwo LPG ( w wypadku zbyt niskiej prężno¶ci par mieszaniny LPG w okresie póĽnojesiennym i zimowym mog± wyst±pić problemy z uruchomieniem silnika - dlatego zalecamy sezonowe regulowanie zaworów w serwisie )

ON

Olej napędowy. W zależno¶ci od pory roku, należy stosować różnego rodzaju oleje napędowe. Dlaczego? Ponieważ w wypadku letnich olejów napędowych, już w temperaturze kilku stopni powyżej zera, może dochodzić do wytr±cania się zwi±zków parafinowych, prowadz±cego do zgęstnienia cieczy i problemó1) z zablokowaniem przewodów paliwowych i filtra. W wypadku temperatur ujemnych może doj¶ć do całkowitego zablokowania całego układu paliwowego. Zastosowanie zimowego ON pozwala na eksploatację silników wysokoprężnych nawet w temperaturach -20 stopni Celsjusza.


Sklep

Ponadto na stacji dostępne s± także inne materiały eksploatacyjne zwi±zane z pojazdami ( oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, dodatki do benzyn i olejów, kosmetyki samochodowe ) oraz sklep z artykułami spożywczymi a także napojami bez- i alkoholowymi. Na stacji zakupić można również doładowania do telefonów pre-paid. Płatno¶ci regulować można zarówno gotówk± jak i kart± płatnicz±.